SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 14. Srijeda, 29. travnja 2015.
GRAD ČABAR

4.

Na temelju odredbe članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 37. Statuta grada Čabra (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 33/09, 28/10, 27/12 i 14/13) Gradsko vijeće grada Čabra na sjednici održanoj 9. travnja 2015. godine donosi:

I. IZMJENU I DOPUNU PRORAČUNA GRADA ČABRA ZA 2015. GODINU

Članak 1.

Izmjena i dopuna Proračuna grada Čabra za 2015. godinu (dalje u tekstu: Proračun) sastoji se od:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 4.

Proračun grada Čabra za 2015. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 400-08/14-01/01

UR.BROJ: 2108-03-04/1-14-2

Čabar, 9. travnja 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik
dr. sc. Josip Malnar, v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr