SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 14. Srijeda, 29. travnja 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

61.

Na temelju članka 11. Odluke o javnim priznanjima (»Službene novine« broj 36/14), članka 2. stavka 2. i 3. Odluke o dodjeli zahvalnica i priznanja (»Službene novine« broj 6/04), Odluke o izmjenama Odluke o dodjeli zahvalnica i priznanja (KLASA: 022-04/ 09-07-28, UR. BROJ: 2170/1-05-01/6-09-4 od 14. prosinca 2009. godine) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/14) Župan Primorsko-goranske županije dana 27. travnja 2015. godine, donio je

ODLUKU
o dodjeli priznanja Primorsko-goranske županije
Javnoj ustanovi »Zavod za prostorno uređenje
Primorsko-goranske županije«

I.

Priznanje Primorsko-goranske županije u povodu 30 godina djelovanja u području prostornog uređenja dodjeljuje se:

Javnoj ustanovi »Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije«

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-04/15-01/16

Ur. broj: 2170/1-01-01/6-15-27

Rijeka, 27. travnja 2015.

Župan

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr