SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 13. Petak, 24. travnja 2015.
OPĆINA MRKOPALJ

4.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/ 07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12 i 19/13) i čl. 29. Statuta Općine Mrkopalj (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 24/09, 34/09-ispr. 13/13, 19/13) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na sjednici održanoj dana 17. travnja 2015. godine donosi

ODLUKU
o izradi Strategije razvoja Općine Mrkopalj za
razdoblje 2015. - 2020. godine

Članak1.

Donosi se Odluka o izradi Strateškog razvojnog programa Općine Mrkopalj za razdoblje 2015.-2020. godine.

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE MRKOPALJ
2015.-2020.

Glavni cilj ovog dokumenta je definirati smjernice budućeg gospodarskog razvitka Općine Mrkopalj za razdoblje 2015.-2020. i to kao komponente održivog razvitka, što znači da u promišljanju razvoja treba uvažavati ne samo ekonomske, već i socijalne i okolišne kriterije. Na taj će način Strategija biti usklađena sa višom razinom razvojnih dokumenata kojima je održivost jedna od ključnih pretpostavki definiranja budućnosti.

Kvalitetna analiza razvojnih čimbenika, stanja gospodarstva i proračuna, temelj je izrade matrice prednosti i nedostataka, kao i mogućnosti i prijetnje budućeg gospodarskog razvitka Općine Mrkopalj.

Struktura Strategije:

1.UVOD

1.1. Svrha i ciljevi istraživanja

1.2. Metodologija

1.3. Struktura

2.PRIRODNI RESURSI I OKOLIŠ

2.1. Prirodni resursi

2.2. Stanje okoliša

3.DEMOGRAFSKA OBILJEŽJA

3.1. Kretanja stanovništva

3.2. Strukturna obilježja stanovništva

4.STANJE GOSPODARSTVA

4.1. Financijski rezultati poduzetnika

4.2. Osnovna obilježja lokalnog gospodarstva

5.PRORAČUN

4.1.Prihodi i rashodi proračuna

4.2. Zaduženost i fiskalni rizici

6.SWOT ANALIZA

7.VIZIJA

8.RAZVOJNI CILJEVI I PRIORITETI

9.MJERE I PROJEKTI

10. IZVORI FINANCIRANJA

11. ZAKLJUČAK

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/15-01/01

Urbroj: 2112-05-01-15-6

Mrkopalj, 17. travnja 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik
Miljenko Kauzlarić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr