SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 13. Petak, 24. travnja 2015.
GRAD RAB

24.

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), te članka 34. stavka 3. podstavka 11. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 27/09, 13/13), gradonačelnik Grada Raba dana 17. travnja 2015. godine donosi sljedeću

ODLUKU
o opozivu i imenovanju predstavnika Grada Raba u
članstvo Nadzornog odbora Rapske plovidbe d.d. Rab

Članak 1.

Opoziva se Ivica Tomulić iz Raba, Sup. Draga 447, OIB: 61223332613 kao predstavnik Grada Raba u članstvo Nadzornog odbora Rapske plovidbe d.d. Rab, te se za predstavnika Grada Raba u Nadzornom odboru Rapske plovidbe d.d. Rab imenuje Boris Debelić iz Raba, Stjepana Radića 5, OIB: 73278349032.

Članak 2.

Ova Odluka dostavit će se Gradskom vijeću Grada Raba i to svakom vijećniku osobno.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/15-02/17

Ur. broj: 2169-01-01-15-07-1

Rab, 17. travnja 2015.

Gradonačelnik Grada Raba

Nikola Grgurić, dipl. oecc., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=933&mjesto=51280&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr