SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 4. Petak, 11. ožujka 2005.
GRAD RAB
6

4.

Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01) i članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01 i 103/03) te članka 6. i 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine« broj 24/01) Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 1. ožujka 2005. donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi
na području Grada Raba

Članak 1.

U Odluci o socijalnoj skrbi na području Grada Raba (»Službene novine« broj 29/01, 12/03 i 22/04) na kraju članka 6.a briše se točka, stavlja se zarez i dodaje se:

»osim korisnika koji ispunjavaju 3. Poseban uvjet.«

Članak 2.

Članak 8. mijenja se i glasi:

» Korisnik ispunjava socijalni uvjet ako na temelju rješenja Centra za socijalnu skrb ostvaruje pravo na pomoć za uzdržavanje.«

Članak 3.

U članku 9. stavak 1. mijenja se i glasi:

Uvjet prihoda ispunjava korisnik s prihodom:

- samac do 1.800,00 kn,

- dvočlana obitelj do 2.400,00 kn,

- tročlana obitelj do 3.000,00 kn,

- četveročlana obitelj do 3.600,00 kn,

- obitelj s više od 4 člana po 600,00 kn za svakog daljnjeg člana.«

U stavku 3. dodaju se alineje koje glase:

»- dječji doplatak,

- osobna invalidnina.«

Članak 4.

U članku 12. na kraju stavka 13. umjesto točke stavlja se zarez i dodaje se stavak 14. koji glasi:

»14. Pravo na pomoć za troškove prijevoza roditelju-skrbniku u Domove socijalne skrbi.«

Članak 5.

Članak 30a. mijenja se i glasi:

»Pravo na pomoć za novorođeno dijete imaju roditelji koji su u tekućoj kalendarskoj godini dobili dijete, kao i usvojitelji djece bilo koje dobi i to za:

- 1. i 2. dijete u iznosu od 2.000,00 kn

- 3. dijete u iznosu od5.000,00 kn

- 4. dijete u iznosu od 10.000,00 kn

- za svako sljedeće rođeno dijete u iznosu od 5.000,00 kn više.«

Članak 6.

Iza članka 30.b dodaje se novi podnaslov koji glasi:

»14. Pravo na pomoć za troškove prijevoza roditelju-skrbniku u Domove socijalne skrbi«., i novi članak 30.c koji glasi:

»Članak 30 c.

Pravo na pomoć za troškove prijevoza u Domove socijalne skrbi ima roditelj-skrbnik za posjet djetetu-štićeniku trajno smještenom u Domu socijalne skrbi temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb.

Pravo na pomoć iz ovog članka može ostvariti roditelj- skrbnik jednom mjesečno u visini povratne karte javnim prijevozom, uz predočenje službene potvrde Doma socijalne skrbi o posjeti djetetu-štićeniku.

Revizija korisnika vršit će se početkom svake godine.«

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-03/05-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-05-03

Rab, 1. ožujka 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Joško Vidas, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=120&mjesto=51280&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr