SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 4. Petak, 11. ožujka 2005.
GRAD RAB
6

1.

Na temelju članka 48. stavci 4. i 5. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97) i članka 6. i 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine« broj 24/01), Gradsko Vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 1. ožujka 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o mjerilima
za naplatu usluge Dječjeg vrtića »Pahuljica«
od roditelja - korisnika usluga

Članak 1.

U Odluci o mjerilima za naplatu usluge Dječjeg vrtića Pahuljica« od roditelja-korisnika usluga (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 29/01) u članku 8. alineja 2. mijenja se i glasi:

»- za dane kada dijete odsustvuje iz dječjeg vrtića zbog bolesti u trajanju do 30 dana, o čemu se dostavlja liječnička potvrda, iznos dnevnog sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga dječjeg vrtića iznosi 500d pune mjesečne cijene usluga dječjeg vrtića, a kada je odsustvovanje zbog bolesti duže od 30 dana iznos dnevnog sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga dječjeg vrtića iznosi 350d pune mjesečne cijene usluga dječjeg vrtića.«

Iza alineje 2. briše se točka, stavlja se zarez i dodaje se alineja 3. koji glasi:

»- za dane kada dijete odsustvuje iz dječjeg vrtića zbog korištenja godišnjeg odmora roditelja, o čemu se dostavlja rješenje o korištenju godišnjeg odmora, iznos dnevnog sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga vrtića iznosi 500d pune mjesečne cijene usluga dječjeg vrtića.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-03/05-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-05-04

Rab, 1. ožujka 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Joško Vidas, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=120&mjesto=51280&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr