SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 11. Petak, 10. travnja 2015.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

8.

Na temelju odredbe članka 15. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01- Vjerodostojno tumačenje članka 31. stavka 1., članka 46. stavka 1 i 2., članka 53. stavka 4. i članka 90. stavka 1. zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), te članka 8 i 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, 26/09, 43/09 i 14/13) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici održanoj dana 9. travnja 2015. godine donijelo je

ODLUKU
o sklapanju Povelje prijateljstva između Općine
Malinska-Dubašnica i Općine Zarszyn (Republika Poljska) i Sporazuma o suradnji i prijateljstvu između Općine
Malinska-Dubašnica, Općine Fulianka (Republika
Slovačka) i Općine Zarszyn (Republika Poljska)

Članak 1.

Općina Malinska-Dubašnica prihvaća prijedlog za uspostavu partnerskih veza i suradnje s općinom Zarszyn iz Republike Poljske, suradnja kojih bi trebala biti doprinos općina daljnjem razvoju europskog zajedništva.

Cilj prijateljske suradnje je promicanje ljudskog, kulturnog, sportskog i gospodarskog odnosa općina. Naročito bi mladi trebali dobiti priliku obostranog razmjenjivanja te upoznavanja. Zajednička bi se suradnja trebala ostvariti duhom obostrane pažnje, tolerancije i bratstva.

Članak 2.

Nastavno na uspostavljanu suradnju iz članka 1. Općina Malinska-Dubašnica prihvaća prijedlog za uspostavu međusobne suradnje i prijateljstva sa općinom Zarszyn iz Republike Poljske općinom Fulianka iz Slovačke Republike, radi promicanja zajedničkih interesa i suradnje u unaprjeđenju gospodarskog, kulturnog i socijalnog razvitka.

Članak 3.

Povelja prijateljstva između Općine Malinska-Dubašnica i Općine Zarszyn na hrvatskom i poljskom jeziku, sastavni je dio ove Odluke.

Povelja prijateljstva između Općine Malinska-Dubašnica, općine Fulianka i Općine Zarszyn na hrvatskom i poljskom jeziku, sastavni je dio ove Odluke.

Članak 4.

Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Malinska-Dubašnica da potpiše Povelje prijateljstva iz članka 1. i članka 2. ove Odluke.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 910-01/15-01/3

Ur. broj: 2142/05-01-15-1

Malinska, 9. travnja 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Potpredsjednik

Zdenko Cerović, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=931&mjesto=51511&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr