SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 11. Petak, 10. travnja 2015.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

6.

Na temelju članka 3., članka 4., članka 11. i članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/ 04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/ 13 i 147/14) i članka 23. Statuta Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13) Općinsko vijeće Općine Malinska - Dubašnica na sjednici 9. travnja 2015. godine, donijelo je

IZMJENU I DOPUNU
Odluke o komunalnim djelatnostima
u Općini Malinska-Dubašnica

Članak 1.

U Odluci o komunalnim djelatnostima u Općini Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 9/13, 50/13, 4/14 i 14/14) (u daljnjem tekstu: Odluka) u članak 3a Odluke mijenja se i glasi:

»Članak 3.a

Komunalna djelatnost prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i komunalna djelatnost održavanja javne rasvjete povjerena je na obavljanje trgovačkom društvu PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. za komunalne djelatnosti iz Krka.«

Članak 2.

Članak 7. Odluke mijenja se i glasi:

»Članak 7.

Komunalne djelatnosti održavanja čistoće i održavanja nerazvrstanih cesta u Općini Malinska-Dubašnica obavljaju se na temelju Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/15-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-15-7

Malinska, 9. travnja 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Zdenko Cerović, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=931&mjesto=51511&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr