SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 11. Petak, 10. travnja 2015.
OPĆINA LOPAR

8.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/ 13), članka 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90, 27/93 i 38/09) te članka 19. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 13/13 i 36/13) Općinsko vijeće Općine Lopar na sjednici održanoj dana 16. prosinca 2014. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba Općine Lopar u kulturi za 2015. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba Općine Lopar u kulturi (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se djelatnosti, poslovi, aktivnosti i manifestacije u kulturi od interesa za Općinu Lopar kao i za njegovu promociju na svim razinama.

Ovim programom stvaraju se uvjeti za zadovoljenje potreba u sljedećim kulturnim djelatnostima:

- financiranje i razvoj ustanova u kulturi

- financiranje manifestacija u kulturi

- amatersko stvaralaštvo u glazbi, plesu, folkloru, likovnoj umjetnosti, literarnom i kazališnom stvaralaštvu

- knjižnična djelatnost

- obrazovanje odraslih

- sanacija i održavanje objekata kulture na području Općine Lopar

- otkup muzejske građe

- aktivnost radija

- izradu suvenira

- posebne programe u području kulture

Članak 2.

Za provođenje Programa osigurat će se sredstava u proračunu Općine Lopar za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) u ukupnom iznosu od 509.600,00 kn, a u skladu sa dinamikom izvršavanja proračuna.

Članak 3.

Programski dio proračuna za razdoblje 1. 1. - 31.12.2015. godine.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/14-01/01

Ur. broj: 2169/02-01/14-33

Lopar, 16. prosinca 2014.

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Lopar

Damir Paparić, prof., v. r.

* Tablica javnih potrebe Općine Lopar u kulturi za 2015. godinu

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=931&mjesto=51281&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr