SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 11. Petak, 10. travnja 2015.
OPĆINA LOPAR

7.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/ 13), članka 74., 75. i 76. Zakona o sportu (»Narodne novine« broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13) te članka 19. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/13, 36/13) Općinsko vijeće Općine Lopar na sjednici održanoj dana 16. prosinca 2014. godine, donijelo je

PROGRAM
Javnih potreba Općine Lopar u sportu za 2015. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba Općine Lopar u sportu (u daljnjem tekstu: Program) predviđaju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Općinu Lopar, a u svezi:

- djelovanja sportskih klubova i udruga

- stručnog rada u sportu

- sudjelovanja u organizaciji i pokroviteljstvu nad sportskim priredbama i natjecanjima

- poticanje i promicanje sporta

- sportsko-rekreacijskih aktivnosti građana

- materijalnih troškova održavanja sportskih igrališta

- izgradnje sportskih objekata.

Članak 2.

Za provođenje Programa osigurat će se sredstava u proračunu Općine Lopar za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) u ukupnom iznosu od 2.640.000,00 kn, a u skladu sa dinamikom izvršavanja proračuna.

Članak 3.

Programski dio proračuna za razdoblje 1. 1. - 31.12.2015. godine.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/14-01/01

Ur. broj: 2169/02-01/14-32

Lopar, 16. prosinca 2014.

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Lopar

Damir Paparić, prof., v. r.

* Tablica javnih potreba Općine Lopar u sportu za 2015. godinu

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=931&mjesto=51281&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr