SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 11. Petak, 10. travnja 2015.
OPĆINA LOPAR

6.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/ 13), članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine« broj 10/97, 107/07, 94/13), članka 141. i članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 88/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13), članku 6. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 157/13), članku 4. i 9. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/ 11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/ 14) te članka 19. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/13, 36/13) Općinsko vijeće Općine Lopar na sjednici održanoj dana 16. prosinca 2014. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba Općine Lopar u prosvjeti,
predškolskom odgoju, socijalnoj skrbi i zdravstvenoj
zaštiti za 2015. godinu

Članak 1.

Ovim programom utvrđuju se oblici aktivnosti i opseg istih na području Općine Lopar u svezi s:

- društvenom brigom o djeci predškolskog uzrasta

- sufinanciranju programa i aktivnosti u oblasti osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja stipendiranjem i nagrađivanjem darovitih i uspješnih učenika i studenata

- zaštitom i pomaganjem osobama koje su ugrožene ili nemoćne, koje ne mogu same niti uz pomoć članova obitelji zbog nepovoljnih imovinskih, gospodarskih, socijalnih i drugih razloga zadovoljiti svoje osnovne potrebe

- prevencijom ovisnosti, sprječavanje nasilja među djecom i mladima, jačanje roditeljske funkcije i uspostavljanje ravnoteže za kvalitetniji odnos sa drugima, samim sobom pa tako i sa okolinom

- povećanjem socijalnog i općeg standarda svih stanovnika

- povećanjem zdravstvenog i općeg standarda svih stanovnika

- djelomičnom provedbom preventivne primarne zdravstvene zaštite

Članak 2.

Za provođenje Programa osigurat će se sredstava u proračunu Općine Lopar za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) u ukupnom iznosu od 797.675,00 kn, a u skladu sa dinamikom izvršavanja proračuna.

Članak 3.

Programski dio proračuna za razdoblje 1. 1. - 31.12.2015. godine.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/14-01/01

Ur. broj: 2169/02-01/14-31

Lopar, 16. prosinca 2014.

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Lopar

Damir Paparić, prof., v. r.

*Tablica javnih potreba Općine Lopar u prosvjeti, predškolskom odgoju, socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti za 2015. godinu

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=931&mjesto=51281&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr