SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 11. Petak, 10. travnja 2015.
OPĆINA DOBRINJ

11.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95,70/97,128/99,57/00,129/ 00,59/01,26/03.-proč.tekst,82/04.,178/04.,38/09.,79/09.,49/11., 144/12.,94/13, 153/13 i 147/14), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-proč.tekst) članka 9. i 48. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08.,136/12 i 15/15), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« broj 35/09.,10/13,36/13) i čl. 35.Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine«broj 35/ 09,53/10,10/13,36/13), Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 16. sjednici održanoj dana 30.3.2015. godine, donosi

IZVJEŠTAJ ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području općine Dobrinj kroz: a) opseg radova i održavanja komunalne infrastrukture

b) financijska sredstva potrebna za ostvarivanje programa.

Prihodi utvrđeni programom 1003 su:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 3.

Ovaj Izvještaj objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/15-03/1

Urbroj: 2142-04-05-15-4

Dobrinj, 30. ožujka 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr