SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 11. Petak, 10. travnja 2015.
GRAD CRES

17.

Temeljem odredbi članka 87. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08., 136/12., 15/15.), te čl. 10. točke 5. Pravilnika o postupku zaduživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i davanju jamstva jedinica lokalne samouprave (Narodne novine br. 55/09. 139/10.) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine«, br. 29/09., 14/13), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj dana 27. ožujka 2015. godine donosi

IZMJENU I DOPUNU
ODLUKE O ZADUŽENJU ZA KAPITALNE
INVESTICIJE GRADA CRESA U 2015. GODINI

Članak 1.

Članak 3. Odluke o zaduženju za kapitalne investicije Grada Cresa u 2015. godini (»Službene novine« PGŽ br. 5/15) mijenja se i glasi:

»Grad Cres kreditno će se zadužiti za realizaciju investicija iz članka 1. ove Odluke kod Privredne banke Zagreb d.d. u visini od 4.200.000,00 kn pod sljedećim uvjetima:

Iznos kredita: 4.200.000,00 kn

Vrsta kredita: dugoročni novčani kredit

Nepromjenjiva kamatna stopa: 2,97 % godišnje

Rok povrata kredita: 31. prosinca 2022. godine

Poček: jedna godina

Dinamika otplate glavnice i kredita: polugodišnje,
na zadnji dan svakog polugodišta

Naknada za odobrenje kredita 21.000,00 kn

Instrumenti osiguranja kredita: mjenice i zadužnica.«

Čanak 2.

Ostale odredbe ove Odluke ostaju nepromjenjene.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-01/15-01/11
Ur. broj: 2213/02-01/1-15-7
Cres, 27. ožujka 2015.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik:
Marčelo Damijanjević


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr