SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 11. Petak, 10. travnja 2015.
GRAD CRES

16.

Temeljem članka 37. i 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136 /12.15/15,) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine«, br. 29/09, 14/13.), Gradsko vijeće Cresa, na sjednici održanoj dana 27. ožujka 2015. godine donosi

ODLUKU O DRUGIM IZMJENAMA
I DOPUNAMA PRORAČUNA GRADA CRESA
ZA 2015. GODINU

Članak 1.

U Proračunu Grada Cresa za 2015. godinu članak 1. mijenja se i glasi: Prihodi i rashodi za 2015. godinu utvrđuju se u računu prihoda i rashoda, računu financiranja, posebnom dijelu proračuna, u kojem su razvrstani prema ekonomskoj, funkcijskoj, programskoj klasifikaciji, te prema izvorima kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Odluka o drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Cresa za 2015. godinu stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama« - službenom glasilu Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-01/15-1/16

Ur. broj: 2213/02-01-01-15-5

Cres, 27. ožujka 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRESA
Marčelo Damijanjević

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr