SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 11. Petak, 10. travnja 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

59.

Na temelju članka 52. točke 23. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 25. Poslovnika o radu župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/14), župan Primorsko-goranske županije dana 30. ožujka 2015. godine, donio je

IZMJENU
Pravilnika vizualnog identiteta projekata i aktivnosti
financiranih sredstvima Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U članku 18. Pravilnika vizualnog identiteta projekata i aktivnosti financiranih sredstvima Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 1/13) stavak 3. mijenja se i glasi:

»Radi ujednačenog izgleda i sadržaja ploča i naljepnica iz ovog Pravilnika, za njihovu je izradu nadležno upravno tijelo u kojem se obavljaju poslovi odnosa s javnošću.«

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Troškove izrade ploča i naljepnica iz stavka 3. ovog članka snosi nositelj projekta/investicije.«

Dosadašnji stavci 4., 5. i 6. postaju stavci 5., 6. i 7.

Članak 2.

Ova Izmjena Pravilnika stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

KLASA: 022-04/15-01/12

URBROJ: 2170/1-01-01/6-15-11

Rijeka, 30. ožujka 2015.

Župan
Zlatko Komadina, dipl.ing.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr