SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 11. Petak, 10. travnja 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

56.

Na temelju članka 10. i članka 11. stavka 3. Odluke o javnim priznanjima (»Službene novine« broj 36/14), članka 2. stavka 3. Odluke o dodjeli zahvalnica i priznanja (»Službene novine« broj 6/04), Odluke o izmjenama Odluke o dodjeli zahvalnica i priznanja (KLASA: 022-04/ 09-07-28, URBROJ: 2170/1-05-01/6-09-4 od 14. prosinca 2009. godine) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/ 14), župan Primorsko-goranske županije dana 7. travnja 2015. godine, donio je

ODLUKU
o dodjeli priznanja Primorsko-goranske županije
Vatrogasnoj zajednici Primorsko-goranske županije

I.

Priznanje Primorsko-goranske županije za izniman doprinos u otklanjanju posljedica elementarne nepogode - ledoloma na području Gorskog kotara u 2014. godini dodjeljuje se:

Vatrogasnoj zajednici Primorsko-goranske županije.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 022-04/15-01/13

URBROJ: 2170/1-01-01/6-15-26

Rijeka, 7. travnja 2015.

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr