SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 10. Utorak, 31. ožujka 2015.
OPĆINA DOBRINJ

5.

Na temelju odredbi Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/ 01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 - Odluka USRH, 73/08, 25/12 i 147/14) i članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/ 09, 10/13 i 36/13) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 16. sjednici održanoj dana 30. ožujka 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim
porezima Općine Dobrinj

Članak 1.

U Odluci o općinskim porezima Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 1a/02, 42/09, 32/11, 20/13 i 41/14) članka 16. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Poreza na korištenje javnih površine oslobođeno je korištenje javne površina u humanitarne svrhe, za organiziranje manifestacija i drugih događanja od interesaza Općinu Dobrinj, prema odluci općinskog načelnika.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/15-01/16

Ur. broj: 2142-04-01-15-5

Dobrinj, 30. ožujka 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog vijeća

Zoran Kirinčić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr