SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 10. Utorak, 31. ožujka 2015.
OPĆINA DOBRINJ

4.

Na temelju članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09, 10/13 i 36/13) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 16. sjednici održanoj dana 30. ožujka 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu
javnih površina za postavljanje kioska i drugih
montažnih objekata i naprava

Članak 1.

U Odluci o zakupu javnih površina za postavljanje kioska i drugih montažnih objekata i naprava (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 19/10) u članku 7. stavak umjesto riječi »u dnevnom tisku i na web stranicama Općine Dobrinj« ima stajati »na web stranicama Općine Dobrinj te ističe na oglasnoj ploči Općine Dobrinj, Dobrinj 103, a obavijest o objavi javnog natječaja objavljuje se u dnevnom tisku«.

Članak 2.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»Ukoliko se raspisuje natječaj za zakup lokacije za koju je već bio sklopljen ugovor o zakupu odnosno izdano odobrenje za korištenje u prethodnom razdoblju, dotadašnji zakupnik odnosno korisnik ima prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu ako kao ponuditelj udovolji svim uvjetima natječaja i prihvati najveći ponuđeni iznos zakupnine.

Pravo iz stavka 1. ovog članka može se ostvariti samo pod uvjetom da je zakupnik odnosno korisnik uredno ispunjavao obveze prema Općini Dobrinj.

Ukoliko se utvrdi da su u toku trajanja prava korištenja protiv zakupnika odnosno korisnika poduzimane određene mjere (višekratne opomene, ovrha i sl.) radi ispunjenja obveza, isti ne može ostvariti pravo iz stavka 1. ovog članka.«

Članak 3.

Iza članka 8. dodaje se novi članak 8a. koji glasi:

»Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi općinski načelnik.

Najpovoljnijim ponuditeljem u postupku provođenja natječaja utvrđuje se ponuditelj koji uz ispunjenje ostalih uvjeta iz natječaja ponudi najviši iznos zakupnine.

Ukoliko se javi više ponuditelja s istom visinom ponuđene zakupnine, prednost ostvaruje ponuditelj temeljem kriterija interesa Općine Dobrinj za određenim sadržajem i kriterija referenci ponuditelja.

Učesnici u natječaju bit će izvješteni o odabiru najpovoljnijeg ponuđača u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke.«

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/15-01/16

Ur. broj: 2142-04-01-15-6

Dobrinj, 30. ožujka 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog vijeća

Zoran Kirinčić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr