SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 10. Utorak, 31. ožujka 2015.
OPĆINA ČAVLE

15.

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 8/08, 61/11), Plana prijema službenika i namještenika u 2015. godini i članka 37. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 20/14, 26/ 14), općinski načelnik Općine Čavle, 26. ožujka 2015. godine donosi

PLAN
prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja
radnog odnosa u Općini Čavle za 2015. godinu

Članak 1.

Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2015. godini planira se prijem 3 osobe: završeni preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani prediplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske, pravne ili građevinske struke.

Članak 2.

Prijem osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa provodit će se u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.

Plan prijema provodit će se ako su sredstva za pokriće troškova stručnog osposobljavanja u cijelosti osigurana kod nadležne službe za zapošljavanje.

Članak 3.

Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-05/15-01/13

Ur. broj: 2170-03-15-01-8

Čavle, 26. ožujka 2015.

Općinski načelnik

Željko Lambaša, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr