SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 10. Utorak, 31. ožujka 2015.
OPĆINA ČAVLE

12.

Na temelju članka 29. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 37. Statuta Općine Čavle »Službene novine Primorsko- goranske županije« 20/14, 26/14), općinski načelnik Općine Čavle, dana 26. ožujka 2015. godine, donosi

ODLUKU
o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja
i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje
na području Općine Čavle

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se operativne snage i pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Čavle s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća.

Članak 2.

Operativne snage za zaštitu i spašavanje na području Općine Čavle su:

1.Stožer zaštite i spašavanja Općine Čavle

2.Dobrovoljno vatrogasno društvo Čavle

3.Civilna zaštita Općine Čavle - postrojba opće namjene, povjerenici

4.Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke

5.Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Rijeka

6.Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka

Članak 3.

S operativnim snagama iz članka 2. pod rednim brojem 5. i 6. zaključuju se ugovori o međusobnoj suradnji temeljem kojih se definiraju ljudski resursi i materijalna sredstva te u kojem roku se uključuju u sustav zaštite i spašavanja za područje Općine Čavle, te im se dostavlja Plan zaštite i spašavanja za područje Općine Čavle.

Pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave kao svojom redovnom djelatnošću djeluju sukladno svojim operativnim planovima i Planu zaštite i spašavanja za područje Općine Čavle.

Članak 4.

Operativne snage sudionici su zaštite i spašavanja, pozivaju se i mobiliziraju i aktiviraju za provođenje mjera i postupaka u cilju sprječavanja nastanka, ublažavanja te uklanjanja posljedica katastrofa i velikih nesreća.

Dužnost operativnih snaga je ustrojiti interventne timove zaštite i spašavanja koji će biti osposobljeni za izvršenje namjenskih zadaća zaštite i spašavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara na cjelokupnom području Općine Čavle.

Operativne snage dužne su u obavljanju redovitih djelatnosti planirati mjere i poduzimati aktivnosti radi otklanjanja ili umanjenja mogućnosti nastanka katastrofe i velikih nesreća, te prilagođavati obavljanje redovite djelatnosti okolnostima kada je proglašena katastrofa.

Članak 5.

Operativnim snagama rukovodi i koordinira općinski načelnik uz stručnu potporu Stožera zaštite i spašavanja Općine Čavle.

U katastrofama i velikim nesrećama općinski načelnik izravno zapovijeda operativnim snagama zaštite i spašavanja Općine Čavle.

Članak 6.

Pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Općine Čavle su:

1. KD Autotrolej d.o.o.

2. KD Čavle d.o.o.

3. Lovor d.o.o.

4. Obrt za prijevoz i usluge građ. mehanizacije , vl. Ronald Mavrinac

5. Autoprijevoznik Goran Maršanić

6. Libella d.o.o. (grajfer)

7. Osnovna škola Čavle

8. Dječji vrtić »Čavlić«

9. Aeroklub »Krila Kvarnera«

10. Nogometni klub» Grobničan«

11. Metro d.o.o.

12. Gostiona »Igralište Mavrinci«

13. Pansion restaurant Vila »Sandi«

14. Gostiona »Putniku«

15. Aranka d.o.o., Peknjica »Čavjanka«

16. Pekarsko trgovački obrt »Lišćevica«

17. Hrvatski Caritas

18. Veterinarska stanica Rijeka

Pravne osobe iz članka 6. ove Odluke nositelji su posebnih zadaća u zaštiti i spašavanju.

Za razradu dobivenih zadaća i usklađivanje s operativnim snagama iz članka 6. istima se dostavlja Plan zaštite i spašavanja za područje Općine Čavle.

S pravnim osobama od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Čavle zaključuje se ugovori o međusobnoj suradnji kojima će se definirati potrebni ljudski resursi i materijalna sredstva te u kojem roku se uključuju u sustav zaštite i spašavanja za područje Općine Čavle.

Članak 7.

Prava i obveze uredit će se sukladno odredbama:

- članka 55. zakona o zaštiti i spašavanju (NN broj 174/ 04, 79/07, 38/09 i 127/10),

- Uredbe o načinu utvrđivanja naknade za privremeno oduzete pokretnine radi provedbe mjera zaštite i spašavanja (NN broj 86/06),

- Uredbe o visini i uvjetima za isplatu naknade troškova mobiliziranih građana (NN broj 91/06).

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

 

Klasa: 022-05/15-01/12

Ur. broj: 2170-03-15-01-16

Čavle, 26. ožujka 2015.

Općinski načelnik

Željko Lambaša, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr