SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 10. Utorak, 31. ožujka 2015.
GRAD RAB

16.

Na temelju članka 35. i 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13 i 31/13-pročišćeni tekst) i članka 20. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/ 13 i 31/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 30. ožujka 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju i izboru predsjednika i članova Komisije za obilježavanje obljetnica, pripremu proslava i kulturnih manifestacija i za društvena priznanja

I.

Osniva se Komisija za obilježavanje obljetnica, pripremu proslava i kulturnih manifestacija i za društvena priznanja.

II.

U sastav Komisije izabiru se:

1. MIRKO UMILJENOVIĆ, za predsjednika

2. NIKICA ŠPANJOL, za člana

3. MLADEN ŽIC, za člana

4. KRISTINA DUNDOVIĆ, za članicu

5. ZLATKO BLAGDAN, za člana

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/15-01/02

Ur.broj: 2169-01-04-02/4-15-8

Rab, 30. ožujka 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=930&mjesto=51280&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr