SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 10. Utorak, 31. ožujka 2015.
GRAD RAB

13.

Na temelju članka 35. i članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13 i 31/13-pročišćeni tekst) i članka 17. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/ 09, 13/13 i 31/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Raba na konstituirajućoj sjednici održanoj dana 30. ožujka 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju i izboru Komisije za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Raba

I.

Osniva se Komisija za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Raba.

II.

U Komisiju za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Raba izabiru se:

1. SLOBODAN FRANKIĆ, za predsjednika

2. VESNA BEG, za članicu

3. ZLATKO BLAGDAN, za člana

4. KRISTIJAN FAFANĐEL, za člana

5. ROSANDA KRSTINIĆ-GUŠĆIĆ, za članicu

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/15-01/02

Ur.broj: 2169-01-04-02/4-15-2

Rab, 30. ožujka 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA
PREDSJEDAVAJUĆI
KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE

Boris Bačić, dr.med.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=930&mjesto=51280&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr