SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 10. Utorak, 31. ožujka 2015.
GRAD RAB

8.

Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 109/95 - Uredba, 21/96 - Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/ 01, 26/03 - proč.tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/ 09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/ 13) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br 27/09, 13/13 i 31/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 30. ožujka 2015. donijelo je

Program
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2015. godinu

Članak 1.

Ovim Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu utvrđuju se mjerila i način rasporeda prihoda za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Članak 2.

Prihodi utvrđeni ovim Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu su: 18.230.000,00 kn

1. Komunalni doprinos 5.100.000,00 kn

2. Ostali proračunski prihodi 5.130.000,00 kn

3. Namjenski primici od financijske imovine 8.000.000,00 kn

UKUPNO: 18.230.000,00 kn

Članak 3.

Prihodi utvrđeni u članku 2. ovog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu raspoređuju se na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture po komunalnim djelatnostima kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 4.

Ovaj Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

Klasa: 023-06/15-01/03

Urbroj: 2169-01-04-02/4-15-5

Rab, 30. ožujka 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=930&mjesto=51280&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr