SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 10. Utorak, 31. ožujka 2015.
GRAD MALI LOŠINJ

33.

Na temelju članka 132. Zakona o gradnji (»Narodne novine« broj 153/13), članka 42., 43., 44. Zakona o građevinskoj inspekciji (»Narodne novine« broj 153/13) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ broj 26/09, 32/09, 10/13), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 26. ožujka 2015. godine, donosi

ODLUKU
o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova
na području Grada Malog Lošinja

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom određuje se razdoblje godine i vrijeme u kojem se na određenim područjima Grada Malog Lošinja ne smiju izvoditi zemljani radovi i radovi na izgradnji konstrukcije svih vrsta građevina (u daljnjem tekstu: građevinski radovi).

Članak 2.

(1) Građevinski radovi iz članka 1. ove Odluke ne smiju se izvoditi u 2016. i narednim godinama u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna sve dane, a u ostalom razdoblju u dane blagdana, 24. prosinca, uskršnji petak i uskršnju subotu.

Članak 2.

(1) U naseljenim područjima Grada Malog Lošinja, tijekom cijele godine, ne smiju se obavljati građevinski radovi iz članka 1. ove Odluke u vremenu od 20,00 sata do 8,00 sati drugog dana.

Članak 3.

(1) U razdoblju i vremenu izvođenja radova utvrđenim u članku 1. i 2. ove Odluke iznimno se mogu izvoditi radovi iz članka 1. temeljem pisanog odobrenja gradonačelnika ako se radi:

- o radovima koje kao hitne intervencije izvode komunalna društva u okviru svoje komunalne djelatnosti,

- o radovima od značaja za turizam i gospodarstvo odnosno o većim projektima od posebnog interesa za Grad Mali Lošinj,

(2) Zahtjev za obavljanjem radova iz stavka 1. alineje 2. ovog članka investitor odnosno izvođač radova mora podnijeti najkasnije 15 dana prije dana na koji se zahtjev odnosi.

Članak 4.

(1) Tijelo nadležno za izdavanje građevinske dozvole dužno je investitoru naznačiti prilikom izdavanja građevinske dozvole u kojem razdoblju kalendarske godine isti ne može izvoditi građevinske radove sukladno članku 2. i 3. ove Odluke.

Članak 6.

(1) Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi komunalno redarstvo sukladno odredbama Zakona o građevinskoj inspekciji (»Narodne novine« broj 153/13).

Članak 7.

(1) Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama PGŽ«, a stupa na snagu 1. siječnja 2016. godine.

(2) Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje vrijediti Odluka o razdoblju u kojemu se ne mogu izvoditi građevinski radovi (»Službene novine PGŽ« broj 29/06 i 32/06).

Klasa: 360-02/15-01/14

Ur. broj: 2213/01-01-15-4

Mali Lošinj, 26. ožujka 2015.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Anto Nedić, prof., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=930&mjesto=10005&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr