SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 10. Utorak, 31. ožujka 2015.
GRAD MALI LOŠINJ

30.

Na temelju članka 10. stavak 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10), te članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 32/09 i 10/13), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 26. ožujka 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun
plaće službenika i namještenika u upravnim odjelima
i službama Grada Malog Lošinja

Članak 1.

U Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske župa nije« broj 42/10, 7/11 i 34/11) u članku 2. stavku 1. točka 5. briše se, a u točki 4. briše se naziv radnog mjesta »savjetnik za društvene djelatnosti i socijalnu skrb«, te se upisuje:

»Savjetnik za predškolski odgoj, obrazovanje, društvene djelatnosti i međunarodnu suradnju« i »Savjetnik za pravne poslove i samoupravu«.

Članak 2.

U članku 2. stavku 1. točka 7. dodaje se radno mjesto »Viši stručni suradnik za socijalna pitanja, međugeneracijsku solidarnost i zdravstvo«. »6. klasifikacijski rang«, »koeficijent 3,05«.

Članak 3.

U članku 2. stavku 1. točka 7. dodaje se radno mjesto »Viši stručni suradnik za poslove komunalnog i prometnog redarstva, komunalne infrastrukture i EU projekte«, »6. klasifikacijski rang«, »koeficijent 3,05«.

Članak 4.

U članku 2. stavku 1. točka 8. briše se, a u točki 7. dodaju se radna mjesta »Viši stručni suradnik za obračun komunalnog doprinosa, komunalne naknade i spomeničke rente«, »Viši stručni suradnik za javne površine, građevinsko zemljište i zajedničku komunalnu potrošnju« i »Viši stručni suradnik za proračun i financije-voditelj računovodstva«, 6. klasifikacijski rang», koeficijent »3,05«.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama primorsko-goranske županije«.

Klasa: 120-01/15-01/02

Ur. broj: 2213/01-01-15-5

Mali Lošinj, 26. ožujka 2015..

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Anto Nedić, prof., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr