SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 10. Utorak, 31. ožujka 2015.
GRAD KASTAV

21.

Gradsko vijeće Grada Kastva na temelju članka 35. i 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/ 08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 13/13) na 20. sjednici održanoj 26. ožujka 2015. godine donijelo je

ODLUKU
o usvajanju polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika

Članak 1.

Usvaja se polugodišnje izvješće o radu gradonačelnika Grada Kastva za razdoblje srpanj - prosinac 2014. godine.

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/15-01/03

Ur. broj: 2170-05-06/1-15-9

Kastav, 26. ožujka 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Dalibor Ćiković dipl. ing. aedif., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr