SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 10. Utorak, 31. ožujka 2015.
GRAD KASTAV

20.

Temeljem članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 13/13) i Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretnina u vlasništvu Grada Kastva (»Službene novine PGŽ« broj 32/10, 41/11, 40/13 i 2/14) Gradsko vijeće Grada Kastva na 20. sjednici održanoj dana 26. ožujka 2015. godine donijelo je

ODLUKU
o kupnji nekretnine

Članak 1.

Grad Kastav će otkupiti nekretninu u vlasništvu Sandre Korve-Naglić iz Rijeke, Labinska 37, poslovni prostor u Kastvu, Štivar 13, označen kao poslovni prostor broj 3 u suterenu, u objektu C-2, dilatacija 2, ukupne površine 60,73 m2, koji se nalazi u zgradi u Kastvu, Ćikovići, Objekt C-2 sagrađenoj na katastarskim česticama broj 6643/1, 6619/8, 6628/5 broj poduloška 34 zk.ul. 2826 k.o Kastav.

Predmetna nekretnina otkupiti će se po kupoprodajnoj cijeni od 420.000,00 kuna.

Rok i način plaćanja kupoprodajne cijene: kupoprodajnu cijenu Grad Kastav će isplatiti na slijedeći način:

- 1 obrok od 20.000,00 kuna po zaključenju ugovora,

- preostali dio u iznosu od 400.000,00 kuna u četiri obroka i to: 100.000,00 kuna najkasnije do 31. 3. 2016. g., 100.000,00 kuna najkasnije do 30. lipnja 2016. g., 100.000,00 kuna najkasnije do 30. rujna 2016. g., i 100.000,00 kuna najkasnije do 31. 12. 2016. g.

Članak 2.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se gradonačelnik Grada Kastva da u ime Grada Kastva, kao kupca, sklopi kupoprodajni ugovor.

Članak 3.

Ova Odluka objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 021-05/15-01/03

Ur. broj: 2170-05-06/1-15-8

Kastav, 26. ožujka 2015

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr