SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 10. Utorak, 31. ožujka 2015.
GRAD KASTAV

18.

Temeljem članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09. i 13/13) i Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretnina u vlasništvu Grada Kastva (»Službene novine PGŽ« broj 32/10, 41/11, 40/13 i 2/14) Gradsko vijeće Grada Kastva na 20. sjednici održanoj dana 26. ožujka 2015. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU
o kupnji nekretnina

Članak 1.

Grad Kastav će, radi izgradnje novog groblja, otkupiti nekretnine u vlasništvu Rolih Gordane, Trinajstići 99, 51215 Kastav označene kao k.č. 2040 k.o. Kastav, površine 1.646 m2.

Predmetno zemljište otkupiti će se po cijeni od 15 e/m2, odnosno ukupno 24.690,00 e (protuvrijednost u kunama po srednjem tečaju HNB na dan plaćanja).

Rok zaključenja ugovora: 15 dana od dana donošenja odluke o prodaji nekretnina.

Rok i način plaćanja kupoprodajne cijene: kupoprodajnu cijenu Grad će isplatiti u tri obroka i to: 9.876,00 e (40%) u 2015. godini, 7.407,00 e (30%) u 2016. godini i 7.407,00 e (30%) u 2017. godini.

Članak 2.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se gradonačelnik Grada Kastva da u ime Grada Kastva, kao kupca, sklopi kupoprodajni ugovor.

Članak 3.

Ova Odluka objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 021-05/15-01/03

Ur. broj: 2170-05-06/1-15-6

Kastav, 26. ožujka 2015

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr