SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 10. Utorak, 31. ožujka 2015.
GRAD KASTAV

17.

Temeljem članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08. i 38/09, 153/09 i 143/12) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/09 i 13/13), Gradsko vijeće Grada Kastva na 20. sjednici održanoj dana 26. ožujka 2015. godine donijelo sljedeću

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Utvrđuje se da se dio nekretnine označene kao k.č. 5678, put površine 934 m2 upisane u zk.ul. 2819 k.o. Kastav, koji je prema prijedlogu parcelacije izrađenom po tvrtki ADDO j.d.o.o. iz Osijeka, ul. Sv. Ane 78 od 09. veljače 2015.g označen nosi oznaku k.č. 5678/1 od 40 m2 (20/ 467dijela) ne koristi kao javno dobro, te se istoj ukida status javnog dobra.

Prijedlog parcelacije čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

Općinski sud u Rijeci - Zemljišno knjižni odjel će temeljem ove Odluke brisati status javnog dobra na predmetnoj nekretnini i izvršiti uknjižbu prava vlasništva na ime i u korist Grada Kastva.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/15-01/03

Ur. broj: 2170-05-06/1-15-5

Kastav, 26. ožujka 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr