SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 9. Četvrtak, 26. ožujka 2015.
OPĆINA VRBNIK

6.

Na temelju članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/20, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst), članka 53. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 31/09, 33/09, 15/13 i 25/13) na 11. sjednici održanoj dana 18. ožujka 2015. godine, donijelo je

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE
o osnivanju radnog tijela za izradu Strategije - Programa
ukupnog razvoja Općine Vrbnik 2015. - 2020.

Članak 1.

Članak 2. Odluke o osnivanju radnog tijela za izradu Strategije - Programa ukupnog razvoja Općine Vrbnik 2015. - 2020. (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 41/14) mijenja se i glasi:

Radno tijelo broji 10 članova.

Sanja Polonijo

Nikolina Justić

Dragan Zahija

Slavko Zahija

Ivica Grdinić

Dina Valković

Ivan Juranić

Josip Brusić

Franjo Toljanić

Petar Gršković

Članovi između sebe biraju predsjednika.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 024-08/15-01/01

Ur. broj: 2142-07-03-15-1

Vrbnik, 18. ožujka 2015.

Općinsko vijeće Općine Vrbnik

Predsjednik

Slavko Zahija, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr