SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 9. Četvrtak, 26. ožujka 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

52.

Na temelju članka 121. stavka 2., u vezi s člankom 119. stavkom 1., podstavkom 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12-pročišćeni tekst i 94/13), članka 28. točke 17. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/ 09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst), članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst),i članka 50. stavka 1. alineje 1. Statuta Osnovne glazbene škole Ive Tijardovića, Delnice, Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 16. sjednici od 26. ožujka 2015. godine donijela je

ODLUKU
o razrješenju i imenovanju članice Školskog odbora Osnovne glazbene škole Ive Tijardovića, Delnice

I.

Vesna Pleše, predstavnica osnivača u Školskom odboru Osnovne glazbene škole Ive Tijardovića, Delnice razrješavase dužnosti članice Školskog odbora, na vlastiti zahtjev.

II.

Tatjana Majnarić, imenuje se na dužnost članice Školskog odbora Osnovne glazbene škole Ive Tijardovića, Delnice.

III.

Mandat novoimenovanoj članici Školskog odbora iz točke II. ove Odluke traje do isteka mandata članice umjesto koje je imenovana.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/15-01/2

UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-15-76

Rijeka, 26. ožujka 2015.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr