SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 9. Četvrtak, 26. ožujka 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

51.

Na temelju članka 121. stavka 2., u vezi s člankom 119. stavkom 1., podstavkom 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12-pročišćeni tekst i 94/13), članka 28. točke 17. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/ 09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst), članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), i članka 51. stavka 1. alineje 2. Statuta Osnovne škole Viktora Cara Emina, Lovran Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 16. sjednici od 26. ožujka 2015. godine donijela je

ODLUKU
o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Viktora Cara Emina, Lovran

I.

Nataša Miljak i Zlatko Isakov, predstavnici osnivača u Školskom odboru Osnovne škole Viktora Cara Emina,Lovran razrješavaju se dužnosti članova Školskog odbora.

II.

Sanja Škorić i Vanja KusturinZukićimenuju se na dužnost članica Školskog odbora Osnovne škole Viktora Cara Emina, Lovran.

III.

Mandat novoimenovanim članicama Školskog odbora iz točke II. ove Odluke traje do isteka mandata članova umjesto kojih su imenovane.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/15-01/2

UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-15-74

Rijeka, 26. ožujka 2015.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr