SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 9. Četvrtak, 26. ožujka 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

44.

Na temelju članka 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 16. sjednici održanoj 26. ožujka 2015. godine donijela je

ODLUKU
o određivanju broja osoba kojima se osigurava
istodoban neposredan uvid u rad Županijske skupštine Primorsko-goranske županije

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuje broj osoba kojima se osigurava uvid u rad Županijske skupštine Primorsko-goranske županije te se utvrđuje postupak u vezi s prijavom osoba koje, bez obzira na mogućnost praćenja sjednica Županijske skupštine putem interneta, žele neposredno prisustvovati sjednicama Županijske skupštine.

Članak 2.

Sjednicama Županijske skupštine istodobno mogu prisustvovati najviše tri osobe.

Zahtjev za prisustvovanje sjednici (u daljnjem tekstu: zahtjev) mogu podnijeti građani i udruge ili druge pravne osobe (u daljnjem tekstu: pravne osobe).

U ime pravne osobe zahtjev podnosi osoba ovlaštena za njeno zastupanje, uz navođenje imena najviše triju osoba koje će ispred pravne osobe prisustvovati sjednici Županijske skupštine.

Članak 3.

Zahtjev se podnosi elektronskim putem ili putem telefaxana obrascu dostupnom na internetskim stranicama Primorsko-goranske županije koji je sastavni dio ove Odluke.

U obrazac se osim podataka o podnositelju zahtjeva unosi i podatak o točkama dnevnog reda Županijske skupštine kojima podnositelj zahtjeva želi prisustvovati.

Podnositelj zahtjeva može prisustvovati raspravi po najviše dvije točke dnevnog reda.

Članak 4.

Zahtjev se može podnijeti tek po objavi dnevnog reda Županijske skupštine na internetskim stranicama Primorsko-goranske županije, a krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 48 sati prije početka sjednice.

U slučaju da je po pojedinoj točki dnevnog reda Županijske skupštine podneseno više zahtjeva, pravo prvenstva imat će ranije zaprimljeni zahtjev.

Članak 5.

Podnositelji zahtjeva će o načinu na koji je riješen njihov zahtjev biti obaviješteni telefonskim putem ili elektronskim putem, najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice Županijske skupštine.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/15-01/2

UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-15-56

Rijeka, 26. ožujka 2015.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić v.r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=929&mjesto=00001&odluka=44
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr