SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 9. Četvrtak, 26. ožujka 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

37.

Na temelju točke VI. Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i i pomoći za stanovanje korisnicima koji se griju na drva u 2015. godini (»Narodne novine« broj 15/15 ), članka 7. stavka 2. Uredbe načinu izračuna pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2014. godinu (»Narodne novine« broj 15/15), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 16. sjednici održanoj 26. ožujka 2015. godine donijela je


ODLUKU
o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja
materijalnih i financijskih rashoda centara
za socijalnu skrb i rasporeda sredstava centrima
za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije
u 2015. godini

I.

Odlukom o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za stanovanje korisnicima koji se griju na drva u 2015. godini (»Narodne novine« broj 15/15) centrima za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije osigurana su sredstva u iznosu od 3.400.000 kuna za materijalne i financijske rashode.

II.

Sredstva iz točke I. ove Odluke raspoređuju se primjenom kriterija i mjerila iz Odluke iz točke I. ove Odluke, pa se iznos od 3.400.000 kn raspoređuje centrima za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije za podmirenje materijalnih i financijskih rashoda kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

IV.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/15-01/2

UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-15-43

Rijeka, 26. ožujka 2015.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr