SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 9. Četvrtak, 26. ožujka 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

35.

Na temelju članka 28. točke 22. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13- pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 16. sjednici održanoj 26. ožujka 2015. godine, donijela je

ODLUKU
o osiguranju novčanih sredstava za subvenciju kamate iz Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2012. - 2025. godine za Program poboljšanog kreditiranja poduzetništva i obrta »Kreditom do uspjeha 2014.« Mjera 1. - »Kreditom do konkurentnosti«

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se iznos novčanih sredstava po godinama (od 2015. - 2025) koje je potrebno osigurati za provedbu Programu poboljšanog kreditiranja poduzetništva i obrta »Kreditom do uspjeha 2014.« Mjera 1. - »Kreditom do konkurentnosti« (u daljnjem tekstu: Program).

II.

Primorsko-goranska županija će subvencionirati kamatu za odobrene kredite prema Programu tijekom čitavog vremena vraćanja kredita do konačne otplate i to u sljedećim postotnim poenima:

.dva (2) postotna poena za namjenu kredita vezanu uz obavljanje proizvodne djelatnosti,

.dva (2) postotna poena za namjenu kredita vezanu uz obavljanje uslužne djelatnosti.

III.

Novčana sredstva za subvenciju kamate uz kreditni potencijal od 12.000.000,00 kuna osigurat će se u proračunima Primorsko-goranske županije za razdoblje 2015. - 2025. godine u iznosima kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

IV.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/15-01/2

UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-15-39

Rijeka, 26. ožujka 2015.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr