SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 9. Četvrtak, 26. ožujka 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

32.

Na temelju članka 11. stavka 1. Odluke o javnim priznanjima (»Službene novine« broj 36/14), članka 28. točke 15. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13- pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13, 25/13- pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 16. sjednici od 26. ožujka 2015. godine, donijela je

ODLUKU
o dodjeli Godišnje nagrade
Primorsko-goranske županije

I.

Godišnja nagrada Primorsko-goranske županije u 2014. godini dodjeljuje se:

HEP- operatoru distribucijskog područja d.o.o. (Elektroprimorje Rijeka), u ime radnika za njihov izniman i požrtvovan doprinos u sanaciji oštećenja elektrodistribucijske mreže prilikom prirodne katastrofe-ledoloma u Gorskom kotaru i uspostavi opskrbe pogođenim područjima.

II.

Nagrada se sastoji od pisanog priznanja.

III.

Nagrada se dodjeljuje na svečanoj sjednici Skupštine povodom Dana Županije, 14. travnja 2015. godine.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/15-01/2

UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-15-32

Rijeka, 26. ožujka 2015.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr