SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 9. Četvrtak, 26. ožujka 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

30.

Na temelju članka 6. Odluke o osnivanju ustanove »Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranje na iznenadna onečišćenja mora« (»Službene novine« broj 39/ 14), članka 52. točke 19. i 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćen tekst) i članka 25. Poslovnika o radu župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/14), župan Primorsko-goranske županije dana 2. ožujka 2015. godine, donio je

ODLUKU
o imenovanju članova Upravnog vijeća ustanove
»Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranje
na iznenadna onečišćenja mora«

Članak 1.

U Upravno vijeće ustanove »Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora« (u daljnjem tekstu: Upravno vijeće), imenuju se:

1.Nada Milošević, za predsjednicu

2.Damir Zec, za člana,

3.Ranko Dujmović, za člana.

Članak 2.

Upravno vijeće imenuje se na vrijeme od četiri godine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 022-04/15-01/8

URBROJ: 2170/1-01-01/6-15-7

Rijeka, 2. ožujka 2015.

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr