SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 8. Četvrtak, 19. ožujka 2015.
OPĆINA PUNAT

17.

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 86/08, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Punat, na 15. sjednici održanoj 17. ožujka 2015. godine, donosi

ODLUKU
o dopuni Odluke o naknadama troškova za rad
u tijelima Općine Punat

Članak 1.

U članku 2. stavak 2. Odluke o naknadama troškova za rad u tijelima Općine Punat, KLASA: 021-05/10-01/1, URBROJ: 2142-02-01-10-7 od 22. veljače 2010. godine članak 2. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Službenici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat nemaju pravo na naknadu troškova za rad u tijelima Općine Punat, ukoliko se sastanci i sjednice održavaju za vrijeme radnog vremena službenika, osim ako to nije utvrđeno zakonom ili podzakonskim propisom ili odlukom Općinskog vijeća.«

Članak 2.

Ostale odredbe osnovne Odluke ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/15-01/1

Ur. broj: 2142-02-01-15-17

Punat, 17. ožujka 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=928&mjesto=51521&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr