SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 8. Četvrtak, 19. ožujka 2015.
OPĆINA PUNAT

11.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09, 13/ 13, 19/13 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Punat na sjednici održanoj 17. ožujka 2015. godine donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2014. godini

Članak 1.

Usvaja se Izvješće općinskog načelnika o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini.

Članak 2.

Tekst Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini prilog je ovom Zaključku.

Članak 3.

Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/15-01/1

Ur. broj: 2142-02-01-15-11

Punat, 17. ožujka 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

Na temelju članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14) i članka 51. stavka 3. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09, 13/13 i 19/13 - pročišćeni tekst), podnosim

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture u 2014. godini

Članak 1.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 1/14, 40/14) izvršen je u 2014. godini kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 2.

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 080-02/15-01/1

Ur. broj: 2142-02-02/1-15-11

Punat, 10. ožujka 2015.

OPĆINSKI NAČELNIK

Marinko Žic, v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr