SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 8. Četvrtak, 19. ožujka 2015.
OPĆINA PUNAT

5.

Na temelju članka 30. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12 i 147/14) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Punat na sjednici održanoj 17. ožujka 2015. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke
o porezima Općine Punat

Članak 1.

U Odluci o porezima Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/14) u članku 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Nadležno tijelo za utvrđivanje poreza na potrošnju je Jedinstveni upravni odjel Općine Punat.«

U članku 4. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Obveznici poreza na potrošnju obvezni su mjesečno dostavljati izvješće iz stavka 2. ovog članka nadležnom tijelu iz članka 3. stavka 4. ove Odluke do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec«.

Članak 2.

Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/15-01/01

Ur. broj: 2142-02-01-15-4

Punat, 17. ožujka 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr