SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 8. Četvrtak, 19. ožujka 2015.
GRAD NOVI VINODOLSKI

13.

Na temelju članka 5. stavak 1. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« RH 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i članka 44. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije» br. 12/13) gradonačelnik Grada Novi Vinodolski dana 9. ožujka 2015. godine donosi

PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM
ZA 2015. GODINU

I.

Planom upravljanja pomorskim dobrom za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) određuje se redovno upravljanje pomorskim dobrom, sredstva za upravljanje pomorskim dobrom i popis djelatnosti koje se mogu obavljati na pomorskom dobru na području Grada Novi Vinodolski (u daljnjem tekstu: Grad) sa mikrolokacijama za obavljanje djelatnosti.

II.

Grad redovno upravlja pomorskim dobrom na svojem području.

Pod redovnim upravljanjem smatra se:

-briga o zaštiti pomorskog dobra,

-održavanje pomorskog dobra,

-posebna upotreba pomorskog dobra na temelju koncesijskog odobrenja.

Briga o zaštiti pomorskog dobra i održavanje pomorskog dobra provodi se uređenjem plažnih prostora, sanacijom nastalih manjih oštećenja na pomorskom dobru (saniranje manjih pukotina na plažama na prostorima namijenjenim sunčanju, popravljanje ograda i ljestvi za ulaz u more i sl.), dohranjivanjem plaža sa dovozom pijeska i drugog materijala na način da se ne mijenja granica kopnenog i morskog dijela pomorskog dobra, čišćenjem i odvozom smeća, postavljanjem posuda za odlaganje smeća na prostorima namijenjenim sunčanju odnosno na plažama, postavljanjem tuševa, ograda i ljestvi za ulaz u more na plažama i sl.

Na dijelovima pomorskog dobra za koja je dodijeljena koncesija ili koncesijsko odobrenje za obavljanje određene djelatnosti na morskoj obali o zaštiti i održavanju pomorskog dobra brine se ovlaštenik koncesije odnosno korisnik koncesijskog odobrenja.

III.

Za zaštitu i održavanje pomorskog dobra određeno u točki II. stavak 3. ovog Plana koristit će se sredstva ostvarena od izdanih koncesijskih odobrenja i to za zaštitu, održavanje i saniranje plaža u Novom Vinodolskom, plaže u Klenovici (ispred kampa Zidinice) i Smokvici, kako slijedi:

1.Sanacija plaže u Klenovici 60.000,00 kn
(Proračunska stavka 5735)

2.Sanacija plaže Crveni križ 60.000,00 kn
(Proračunska stavka 5741)

3.Uređenje plaže u Novom V. 150.000,00 kn
(Proračunska stavka 5740)

4.Uređenje plaže u uvali Lišanj 150.000,00 kn
(Proračunska stavka 5742)

5.Sanacija kupališta Plitke
Drage u Smokvici 50.000,00 kn

(Proračunska stavka 5748)

IV.

Na pomorskom dobru na području Grada Novi Vinodolski utvrđuju se slijedeće djelatnosti sa mikrolokacijama za izdavanje koncesijskih odobrenja:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

VI.

Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2015. godinu stupa na snagu danom dobivanja Potvrde Primorsko- goranske županije, Upravnog odjela za pomorstvo, promet i veze i isti će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Grafički dio Plana nije predmet objave.

Klasa: 342-01/15-10/3

Ur.broj: 2107/02-04-15-1

Novi Vinodolski, 9. ožujka 2015.

GRADONAČELNIK
Oleg Butković, dipl.ing.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr