SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 8. Četvrtak, 19. ožujka 2015.
GRAD NOVI VINODOLSKI

5.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/ 04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12 i 94/13) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske« broj 12/13 i 18/14) Gradsko vijeća Grada Novi Vinodolski, na 15. sjednici održanoj dana 18. ožujka 2015. god., donosi

I. Izmjene i dopune Programa
građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2015. godinu

Članak 1.

Ovim Izmjenama i dopunama Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu (Sl. novine PGŽ broj 41/14) mijenja se članak 2., u tabelarnom prikazu u kunama, kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osam dana od dana objave, a objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 363-02/14-01/52

URBROJ: 2107/02-01-15-3

Novi Vinodolski, 18, ožujka 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA
NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr