SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 8. Četvrtak, 19. ožujka 2015.
GRAD MALI LOŠINJ

22.

Na temelju članka 36. st. 10. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 94/13) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (Službene novine Primorsko - goranske županije broj: 26/09, 32/09, 10/13) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja dana 18. ožujka 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o provedbi posebnih mjera sprečavanja
odbacivanja otpada

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se posebne mjere sprečavanja odbacivanja otpada u odnosu na lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada.

Članak 2.

Temeljem Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisno odbačenog otpada, kao i mjera za uklanjanje odbačenog otpada u okoliš na području Grada Malog Lošinja za 2014. godinu utvrđuju se sljedeće lokacije na kojima će se provoditi posebne mjere sprječavanja odbacivanja otpada:

-područje Grada Malog Lošinja s pojačanim
nadzorom u ulici Vladimira Gortana te na putu
prema uvali Mrtvaška,

-područje naselja Veli Lošinj, lokacija Čorba i
gornje parkiralište te Rovenska,

-područje naselja Artatore,

-područje naselja Ćunski,

-područje naselja Sv. Jakov,

-područje naselja Ustrine,

-područje turističkog naselja Bućanje u Nerezinama,

-područje naselja Punta Križe, Murtovnik

-područje otoka Unija, Suska (uvala Spjaža) i
Ilovika (Guvno)

Članak 3.

Na lokacijama iz članka 2. provodit će se slijedeće posebne mjere:

-učestala kontrola lokacija putem komunalnog redarstva,

-postava znakova upozorenja o zabrani odbacivanja otpada,

-postava informacije o telefonskom broju na koji je moguće prijaviti nepropisno odbacivanja otpada.

Članak 4.

Za realizaciju posebnih mjera iz članka 3. koristiti će se dio sredstava iz proračuna Grada Malog Lošinja stavka R0412 - komunalne usluge.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko - goranske županije.

Klasa: 363-01/15-01/12

Urbroj: 2213/01-01-15-9

Mali Lošinj, 18. ožujka 2015.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr