SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 8. Četvrtak, 19. ožujka 2015.
GRAD MALI LOŠINJ

17.

Na temelju članka 107. st.3 Zakona o cestama (Narodne novine broj 84/11,18/13,22/13,54,13,148/13 i 92/14) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (Službene novine Primorsko - goranske županije broj: 26/09, 32/09, 10/13) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja dana 18. ožujka 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o popisu nerazvrstanih cesta na području
Grada Malog Lošinja

Članak 1.

Utvrđuje se Popis nerazvrstanih cesta na području Grada Mali Lošinj.

Članak 2.

Popis nerazvrstanih cesta na području Grada Mali Lošinj je sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 340-01/15-01/10

URBROJ: 2213/01-01-15-4

Mali Lošinj, 18. ožujka 2015.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Potpredsjednik
Mario Kamalić, kap., v.r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=928&mjesto=10005&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr