SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 8. Četvrtak, 19. ožujka 2015.
GRAD MALI LOŠINJ

16.

Na temelju odredbe članka 35. stavak 1. točke 4. i članka 53. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07,125/08,36/09,150/ 11,144/12 i 19/13), te članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09, 32/09 i 10/13) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na svojoj sjednici održanoj dana 18. ožujka 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o stimuliranju poduzetnika koji koriste poticajne Programe razvoja malog gospodarstva

Članak 1.

U Odluci o stimuliranju poduzetnika koji koriste poticajne Programe razvoja malog gospodarstva(»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 35/04, u daljnjem tekstu: Odluka), u članku 1. stavak 1., točka 2. i točka 3, brišu se.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja u »Službenim novinama« PGŽ.

Klasa: 403-01/15-01/02

Ur.broj: 2213/01-01-15-4

Mali Lošinj, 18. ožujka 2015.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Potpredsjednik
Mario Kamalić, kap., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr