SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 8. Četvrtak, 19. ožujka 2015.
GRAD MALI LOŠINJ

8.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01,26/03- proč. tekst 82/04, 110/04, 178/ 04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« br. 26/09,32/09,10/13) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 18. ožujka 2015. godine, donijelo je

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
Programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2014. godinu

Članak 1.

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu objavljen u Službenim novinama PGŽ br. 47/13, 29/14 i 39/14 planiran je i realiziran je kako je navedeno u ovom Izvješću i odnosi se na:

–održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina

– održavanje javnih površina

– parkovno uređenje javnih površina

– odvodnja oborinskih voda

– održavanje groblja

– prijevoz vode i javni izljevi

– održavanje fontana i urbane opreme

– održavanje obale

– održavanje javne rasvjete

– održavanje prometne signalizacije

– održavanje nerazvrstanih cesta

– obavljanje deratizacije i dezinsekcije

– obavljanje veterinarsko higijeničarskih poslova.

Članak 2.

Financijski prikaz planiranih i ostvarenih sredstava i izvora:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 5.

Ovo Izvješće objaviti će se u Službenim novinama PGŽ-a.

Klasa: 361-02/15-01/04

Ur.broj: 2213/01-01-15-4

Mali Lošinj, 18. ožujka 2015.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Ante Nedić, prof., v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr