SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 8. Četvrtak, 19. ožujka 2015.
GRAD ČABAR

1.

Na temelju članka 86 a Zakona o proračunu ( »Narodne novine« br. 87/08., 136/12. i 15/15.), i članka 37. Statuta Grada Čabra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 33/09., 28/10. , 27/12. i 14/13.) Gradsko vijeće Grada Čabra , na sjednici održanoj dana 5. ožujka 2015. godine donijelo je

ODLUKU
O KRATKOROČNOM ZADUŽIVANJU
GRADA ČABRA

Članak 1.

Grad Čabar (u daljnjem tekstu: Korisnik kredita) zadužuje se okvirnim kreditom kod ERSTE & STEIERMARKISCHE banke za održavanje likvidnosti poslovanja zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza, u ukupnom iznosu do 2.500.000,00 kuna pod sljedećim uvjetima:

Iznos kredita: 2.500.000,00 kuna

Vrsta kredita: kratkoročni

Kamatna stopa: 5,1% godišnje, promjenjiva

Naknade: na odobreni, neiskorišteni iznos plasmana 1% godišnje, za obradu zahtjeva i odobrenje kredita 0,55% jednokratno

Način i rok korištenja: do 31. prosinca 2015. godine

Instrumenti osiguranja naplate: mjenice, zadužnice

Članak 2.

Sredstva za otplatu kredita osigurat će se u Proračunu Grada Čabra u toku 2015. godine.

Članak 3.

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Čabra za potpisivanje Ugovora o kreditu iz članka 1. ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 403-02/15-01/02

Ur.br.: 2108-01/1-15-1

Čabar, 5. ožujka 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik:
dr. sc. Josip Malnar v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr