SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 7. Ponedjeljak, 16. ožujka 2015.
OPĆINA ČAVLE

10.

Na temelju članka 87. i 88. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08; 36/09: 46/09 i 136/12.), članka 7.a Pravilnika o postupku zaduživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i davanju jamstva jedinicama područne (regionalne) samouprave (Narodne novine 87/08) i članka 19. Statuta Općine Čavle (Službene novine PGŽ br. 20/14, 26/14.), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 12. ožujka 2015. godine, donosi

ODLUKU
o produljenju roka otplate kredita

Članak 1.

Općina Čavle je s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak 14. 10. 2008. godine potpisala Ugovor o kreditu broj: KO-15/08 u kunama na iznos od 20.000.000 kuna, obračunat po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za 1 EUR na dan 22. 9. 2008. pa protuvrijednost od 2.811.346,43 EUR, predstavlja zaduženje korisnika kredita.

Sastavni dio narečenog Ugovora je otplatni plan prema kojem zadnji 38. anuitet dospijeva na naplatu 31.12. 2017. godine.

Članak 2.

Odobrava se produljenje roka otplate kredita po Ugovoru o kreditu broj: KO-15/08 od 14. 10. 2008. godine sa stanjem kredita na dan 30. 9. 2014. godine u iznosu 1.305.130,73 EUR uz sljedeće uvijete:

-otplata kredita vršit će se kroz 21 jednak uzastopni tromjesečni anuitet, od kojih prvi dospijeva na naplatu 31. 12. 2014. godine a posljednji 31. 12. 20019. godine;

-naknada za produljenje roka otplate kredita iznosi 0,5% od neotplaćene glavnice kredita jednokratno;

-navedene promjene regulirat će se Dodatkom I osnovnom Ugovoru.

Članak 3.

Ovlašćuje se općinski načelnik da zaključi i potpiše Dodatak I Osnovnom Ugovoru s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak, odnosno s davateljem kredita.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u Službenim novina Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-05/15-01/02

URBROJ: 2170-03-15K-01-05

Čavle: 12. ožujka 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr