SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 6. Ponedjeljak, 9. ožujka 2015.
OPĆINA FUŽINE

9.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 129/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), članka 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 28/10) i članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine PGŽ« broj 23/09, 30/09 i 12/13), Općinsko vijeće Općine Fužine na svojoj sjednici od 5. ožujka 2015. godine donosi sljedeću

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o visini koeficijenta za obračun plaće službenika i namještenika

Članak 1.

U Odluci o visini koeficijenta za obračun plaće službenika i namještenika (»Službene novine PGŽ« broj 47/11 , 40/12 i 26/13), članak 3. mijenja se i glasi:

»Visina koeficijenata iz članka 1. ove Odluke iznosi kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« a primjenjuje se od 1. ožujka 2015. godine.

KLASA: 021-05/15-01/01

URBROJ: 2112/03-01-15-09

Fužine, 5. ožujka 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Damir Zanoškar, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=926&mjesto=10009&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr