SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 6. Ponedjeljak, 9. ožujka 2015.
OPĆINA FUŽINE

4.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14) i članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/09, 30/09 i 12/13) Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 5. ožujka 2015. godine, donosi

PRVE IZMJENE I DOPUNE
Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Općine
Fužine za 2015. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Fužine za 2015. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 36/ 14) u članku 2. mijenja se sljedeće:

-pod točkom 3. Ostali prihodi iznos »230.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »240.000,00 kn«,

-u stavci UKUPNO iznos »1.175.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »1.415.000,00 kn«.

Članak 2.

U članku 3. mijenja se sljedeće:

Pod 2. Javna rasvjeta

-pod 2.1. Proširenje javne rasvjete na dionici naselja Fužine - Vrata iznos »180.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »150.000,00 kn«,

-iza stavke 2.1. dodaje se nova stavka »2.2. Rekonstrukcija javne rasvjete na području Općine Fužine 250.000,00 kn«,

-u stavci UKUPNO iznos »180.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »400.000,00 kn«.

Pod 3. Nerazvrstane ceste

-stavka pod 3.2. Otkup zemljišta (zaobilaznica Fužine) u iznosu »200.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »250.000,00 kn«,

-pod 3.4. Projektna dokumentacija (Vojnička cesta) iznos »100.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »70.000,00 kn«,

-u stavci UKUPNO iznos »755.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »775.000,00 kn«.

Pod stavkom SVEUKUPNO iznos »1.175.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »1.415.000,00 kn«.

Članak 3.

Prve izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/15-01/01

URBROJ: 2112/03-01-15-04

Fužine, 5. ožujka 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Damir Zanoškar, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=926&mjesto=10009&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr